NZÚ-oprav dům po babičce

NZÚ- oprav dům po babičce

Zálohová dotace pro majitele starších domů, kteří zvažují komplexní rekonstrukci domu s cílem výrazně si snížit výdaje za bydlení. Úspěšní žadatelé zároveň získají možnost čerpat zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen. Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.lednu 2021. Pro naše zákazníky nabízíme také službu podání žádosti o dotaci se vším co k tomuto procesu patří, rychle, spolehlivě a vše pod jednou střechou. 

Jakou finanční podporu mohu díky dotaci získat?

Výše podpory záleží na typu technologií, které budete realizovat, naši poradci Vám pomohou vybrat technologie tak, aby výše dotace byla co nejvyšší!

Dále můžete získat tyto bonusy:

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce - 10% z celkové výše podpory pro vybrané obce, kraje a regiony, které naleznete zde.

Kombinační bonus - 10 000 Kč za každé opatření, v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu -Bonus až do částky 30 000 Kč je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Rodinný bonus - Bonus je poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč za každé dítě v plné výchově žadatele a 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a tov okamžiku podání žádosti