NZÚ

Nová zelená úsporám

Dotace pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu. Dotace je poskytována pro výměnu zdroje v rodinném domě. Podpora schválené žádosti je Fondem poskytována až po realizaci příslušného opatření, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. V rámci jedné žádosti je možné žádat o podporu na více opatření. Podpořeny budou realizace uskutečněné po 1. lednu 2021

Pro naše zákazníky nabízíme také službu podání žádosti o dotaci se vším co k tomuto procesu patří, rychle, spolehlivě a vše pod jednou střechou.  

Jakou finanční podporu mohu díky dotaci získat?

Výše podpory záleží na typu technologií, které budete realizovat, naši poradci Vám pomohou vybrat technologie tak, aby výše dotace byla co nejvyšší!

Dále k dotaci můžete získat i následující bonusy:

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce - 10% z celkové výše podpory pro vybrané obce, kraje a regiony, které naleznete zde.

Kombinační bonus - 10000 Kč za každé opatření, v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu -Bonus až do částky 30 000 Kč je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení